Planning & Control

Onze oplossing voor uw organisatie

Iedere specifieke situatie vraagt om verschillende oplossingen. Ervaring leert dat onderstaande oplossingen een solide basis vormen waardoor u meer GRIP heeft op uw organisatie en de mate waarin u in staat bent om winstmaximalisatie toe te passen.  Hieronder volgt een korte beschrijving van één van deze oplossingen:

Planning & Control cyclus: 

Alle vormen van interne en externe rapportages worden beschreven in de Planning & Control cyclus. Om misverstanden te voorkomen is een duidelijke definitie en berekeningswijze van de KPI’s en output beschreven.  Rollen en verantwoordelijkheden zijn helder, iedere betrokken medewerker weet wat hij/zij moet doen, wanneer ze dit moeten doen, hoe ze dit moeten doen, wanneer het klaar moet zijn, wie verantwoordelijk is en met welke hulpmiddelen ze dit moeten doen. Een heldere Planning & Control cyclus draagt bij in de mate waarin je GRIP hebt op je organisatie en voorkom je onduidelijkheden, discussies en vragen. GRIP+ verzorgt de implementatie van de planning & control cyclus in uw organisatie en traint uw personeel.