Dashboarding

Onze oplossing voor uw organisatie

Iedere specifieke situatie vraagt om verschillende oplossingen. Ervaring leert dat onderstaande oplossingen een solide basis vormen waardoor u meer GRIP heeft op uw organisatie en de mate waarin u in staat bent om winstmaximalisatie toe te passen.  Hieronder volgt een korte beschrijving van één van deze oplossingen:

Dashboards inrichten:

Een goed ingericht dashboard is een strategisch management-instrument waarmee u snel kunt beoordelen of uw organisatie op koers ligt. Ervaring leert dat veel organisaties  moeite hebben om de juiste KPI’s samen te stellen en in de juiste context te rapporteren. Bij GRIP weten we wel hoe dit werkt! Effectieve dashboards  voldoen aan een aantal eisen zoals onderscheid maken in managementinformatie en (operationele) stuurinformatie,  rapporteren van financiële en operationele informatie, niet te veel indicatoren gebruiken, gebruik maken van targets, er voor zorgen dat de gebruiker de KPI’s kan interpreteren, zorgen voor dagelijkse verversing van de data en er voor zorgen dat de gebruikers een analyse ontvangen. GRIP+ verzorgt de implementatie van dashboards en traint uw personeel in het gebruik ervan.