Quick Control scan

Onze oplossing voor uw organisatie  

Iedere specifieke situatie vraagt om verschillende oplossingen. Ervaring leert dat onderstaande oplossingen een solide basis vormen waardoor u meer GRIP heeft op uw organisatie en de mate waarin u in staat bent om winstmaximalisatie toe te passen.  Hieronder volgt een korte beschrijving van één van deze oplossingen:

Quick control scan

Met de GRIP+ Quick Control Scan (± 4 dagen) wordt onderzocht in welke mate u GRIP heeft op uw organisatie. De quick scan leidt tot een A4 rapportage met handzame en praktische bevindingen en aanbevelingen op financieel en organisatorisch gebied. De basis voor de GRIP+ quick scan is het COSO-ERM model. De beoordeling vindt plaats op basis van o.a. uw doelstellingen, bestaande rapportages, notulen, interviews, procedures, handboeken, systemen, kennis en ervaringsniveau, HR en IT structuur.