Maandafsluiting

Onze oplossing voor uw organisatie

Iedere specifieke situatie vraagt om verschillende oplossingen. Ervaring leert dat onderstaande oplossingen een solide basis vormen waardoor u meer GRIP heeft op uw organisatie en de mate waarin u in staat bent om winstmaximalisatie toe te passen.  Hieronder volgt een korte beschrijving van één van deze oplossingen:

Maandafsluitingsprocedure: 

Rollen en verantwoordelijkheden enerzijds en (maandelijkse) controle acties en deadlines anderzijds, worden vastgesteld en verankerd. Dit betreft zowel operationele als ook financiële werkzaamheden. Voordat de financiële maandafsluiting plaats kan vinden moeten operationele activiteiten afgesloten worden. Voor het financiële gedeelte worden alle balansposten gespecificeerd en resultaatsverschillen geanalyseerd. Op deze manier wordt de rapportage onderbouwd op juistheid, volledigheid en tijdigheid. GRIP+ verzorgt de implementatie van de maandafsluitingsprocedure in uw organisatie en traint uw personeel.