Risicomanagement

Onze oplossing voor uw organisatie

Iedere specifieke situatie vraagt om verschillende oplossingen. Ervaring leert dat onderstaande oplossingen een solide basis vormen waardoor u meer GRIP heeft op uw organisatie en de mate waarin u in staat bent om winstmaximalisatie toe te passen.  Hieronder volgt een korte beschrijving van één van deze oplossingen:

Risico management (volgens GRIP+ model)

Effectief risicomanagement houdt niet alleen in dat risico’s geïdentificeerd en opgelost moeten worden. Het gaat ook om het signaleren van kansen en het verankeren van een gezonde dosis bewustzijn dat deze risico’s bestaan en dat er op een goede manier mee omgegaan wordt. Risicomanagement wordt door veel partijen wollig en veel te duur gemaakt. GRIP+ gelooft in een snelle praktische aanpak (no nonsense) en heeft hiervoor handzame modellen die leiden tot herkenbare voordelen en kansen. GRIP+ verzorgt de implementatie van het risicomanagement mechanisme binnen uw organisatie en traint uw personeel.