Budget- & forecast

Onze oplossing voor uw organisatie

Iedere specifieke situatie vraagt om verschillende oplossingen. Ervaring leert dat onderstaande oplossingen een solide basis vormen waardoor u meer GRIP heeft op uw organisatie en de mate waarin u in staat bent om winstmaximalisatie toe te passen.  Hieronder volgt een korte beschrijving van één van deze oplossingen:

Budgetterings- en forecastingcyclus

De lange termijndoelstellingen vormen de basis voor de jaarbudgetten en jaarplannen. De directie of management stelt de targets vast (output KPI’s), het midden management stelt de operationele jaarplanning vast (input KPI’s). Met scenario’s worden simulaties doorgerekend in bandbreedtes voor bijv. resultaat en werkkapitaal. Bij significant gewijzigde omstandigheden wordt het budget aangepast in een forecast I of forecast II. Het budget of forecast wordt gebruikt om te toetsen of de organisatie op koers ligt om de jaarplan doelstellingen te realiseren. Wij verzorgen samen met u de implementatie van de budgettering en forecasting cyclus.